Kapacitet

Vi förfogar över den modernaste utrustningen i form av 5-axliga CNC-fräsar, noggranna mätmaskiner och duktiga konstruktörer.
Våra CNC-maskiner är 5-axliga med varierande arbetsområde i X-led från 800 upp till 3000 mm.
Våra mätmaskiner är av portaltyp med hög noggrannhet och mätområden upp till 2600mm.
Vi konstruerar och ytmodellerar i Catia V5 och Tebis. Våra fräsoperatörer tar fram sina egna program i Tebis.
Välj någon av länkarna, för att se vilken kapacitet vi har inom olika områden och maskintyper.
• » CNC-Maskiner
• » Mätmaskiner
• » Konstruktion
Stacks Image 528
Stacks Image 532
Stacks Image 530
Stacks Image 522
Stacks Image 526
Stacks Image 524
Stacks Image 516
Stacks Image 520
Stacks Image 518