Kontrollfixturer

Vi tillverkar...
Vid förfrågan kontakta Johnny Fälth eller Peter Sandén, se fliken kontaktperson.
Produktområde
Kontaktperson
I ett fixturprojekt står vi för helheten från ide till färdig produkt.
Vi levererar alltid med ett kalibreringsprotokoll och om kunden så önskar ett komplett
konstruktionsunderlag och utför även duglighetstest av fixturerna, sk Gauge R&R.
  • enklare stop/go-fixturer.
  • fixturer för formkontroll med flush- och spelskenor.
  • avancerade fixturer för automatisk mätning (SPS-fixturer).
  • upplägg för mätning i mätmaskin (CMM-fixturer).
  • monteringsfixturer.
  • i materialen "honeycomb" och plast, aluminium eller stål allt efter kundens behov.
Enklare typer av stop/go fixturer.
Fixturer för kontroll av flush/spel.
Avancerade fixturer för automatisk mätning.
CMM fixturer för mätmaskiner och fixturer för montering.
Johnny Fälth Tel: +46 370 692633 E-post: johnny.f@apm.se Peter Sandén Tel: +46 370 692632 E-post: peter.s@apm.se
Stacks Image 342
Stacks Image 344
Stacks Image 340
Stacks Image 350
Stacks Image 348
Stacks Image 346
Stacks Image 352
Stacks Image 354
Stacks Image 338
Stacks Image 360
Stacks Image 364
Stacks Image 362