Produkter

Kontrollfixturer, CNC-fräsning och CMM-mätning
För att vara en komplett leverantör av kontrollfixturer så krävs det inte bara idérika och duktiga konstruktörer utan även modern utrustning i form av CAD/CAM-system, CNC-fräsar och mätmaskiner. Vi kan erbjuda våra kunder bearbetning i 5-axliga CNC-fräsar av olika storlekar i materialen plast, aluminium och stål. I våra noggranna mätmaskiner kan vi alltid verifiera resultatet och vi utför även externa mätuppdrag för utfallsprovning etc.
Fixturerna vi tillverkar är av skiftande komplexitet i plast, stål och aluminium allt efter kundens behov.
De detaljer vi fräser karaktäriseras oftast av att vara ”fåstyck” med komplexa former och/eller fem sidig bearbetning.
I våra noggranna mätmaskiner monterar och kalibrerar vi fixturerna samt utför externa mätuppdrag.
Sekretess:
Produktutveckling ställer krav på absolut sekretess. Som mångårig underleverantör till bilindustrin är detta en självklarhet för oss.
Produktområden
Välj någon av länkarna, för mer information om våra olika produktområden.
Stacks Image 306
Stacks Image 310
Stacks Image 308
Stacks Image 312
Stacks Image 316
Stacks Image 314
Stacks Image 318
Stacks Image 322
Stacks Image 320